Let us come together to Save Environment   पर्यावरण विज्ञान
  Paryavaran Vigyan

Home 


Forest Rights 

People's Biodiversity Register

People's Initiatives


Your Feedback

Discussion Forum

About Us

पाचगाव हे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिंपरी तालुक्यातील 1286.45 हेक्टर क्षेत्राचे गाव असून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गावात 63 कुटुंबे व एकूण 224 लोकसंख्या आहे. ह्याच्या सर्वात जवळचे शहर बल्लारपूर  [BALLARPUR] 33 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात 114 पुरुष आणि 110 स्त्रिया आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीचे लोक 0 असून अनुसूचित जमातीचे 155 लोक आहेत.
ह्या गावाचा जनगणनेतील स्थल निर्देशांक :  541903 http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 
साक्षरता :
 * एकूण साक्षर लोकसंख्या: 154
* साक्षर पुरुष लोकसंख्या: 93 (60.39%)
* साक्षर स्त्री लोकसंख्या: 61 (39.61%)
शैक्षणिक सुविधा :
गावात  शासकीय पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळा आहे.  सर्वात जवळील कनिष्ठ माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक  शाळा तोहोगाव (TOHGAON) येथे  5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे.  सर्वात जवळील महाविद्यालय|पदवी महाविद्यालय कोठारी येथे (KOTHARI) येथे 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. सर्वात जवळील अभियांत्रिकी|अभियांत्रिकी महाविद्यालय,व्यवस्थापन संस्था ,पॉलिटेक्निक,व्यावसायिक प्रशिक्षण शाळा, अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र,अपंगांसाठी खास शाळा   चंद्रपूर येथे  (CHANDRAPUR) 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. सर्वात जवळील वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथे (NAGPUR) 100 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे.
 वैद्यकीय सुविधा (शासकीय):
 सर्वात जवळील सामूहिक आरोग्य केंद्र 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. सर्वात जवळील प्राथमिक आरोग्य केंद्, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, प्रसूती| प्रसूति व बालकल्याण केंद्र, क्षयरोग उपचार केंद्र , अलोपॅथी रुग्णालय,पर्यायी औषधोपचार रुग्णालय, दवाखाना, फिरता दवाखाना , कुटुंब कल्याणकेंद्र, पशुवैद्यकीय रुग्णालय 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे. 
 पिण्याचे पाणी :
गावात शुद्धिकरण न केलेल्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा आहे, शुद्धिकरण केलेल्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा नाही.  गावात . गावात न झाकलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा पुरवठा आहे, झाकलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा पुरवठा नाही तसेच हॅन्डपंप, ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलच्या पाण्याचा पुरवठा आहे.  गावात झऱ्याच्या पाण्याचा पुरवठा नाही पण नदी / कालव्याच्या, तलाव /तळे/सरोवर यातील पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात इतर पद्धतीने पाण्याचा पुरवठा नाही.
 स्वच्छता :
गावात   उघडे गटार उपलब्ध आहे, बंद गटार उपलब्ध नाही. सांडपाणी थेट जलनिस्सारण केंद्रात सोडले जाते. या क्षेत्राचा संपूर्ण स्वच्छता अभियानात समावेश आहे. गावात न्हाणीघरासह/ न्हाणीघराशिवाय सार्वजनिक स्वच्छता गृह उपलब्ध नाही.  गावात ग्रामीण उत्पादक केंद्रे किंवा ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअरचे दुकान उपलब्ध नाही. गावात सामूहिक बायोगॅस किंवा कचऱ्याच्या उत्पादक पुनर्वापराची व्यवस्था उपलब्ध नाही.
 संपर्क व दळणवळण :
गावात पोस्ट ऑफिस /उपपोस्ट ऑफिस / तार ऑफिस उपलब्ध नाही व सर्वात जवळील पोस्ट ऑफिस/ उपपोस्ट ऑफिस / तार ऑफिस 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे.   गावात दूरध्वनी उपलब्ध आहे. गावात सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध नाह व .सर्वात जवळील सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात मोबाईल फोन सुविधा उपलब्ध आहे. गावात इंटरनेट सुविधा, खाजगी कूरियर उपलब्ध नाही या  सुविधा 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे.   गावात शासकीय बस सेवा उपलब्ध आहे ,खाजगी सेवा उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील खाजगी बस सेवा 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात रेल्वे स्थानक उपलब्ध नाही व सर्वात जवळील रेल्वे स्थानक 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात ऑटोरिक्षा,टॅक्सी व टमटम उपलब्ध नाही. या सेवा सर्वात जवळ 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे. गावात व्हॅन उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील व्हॅन 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात ट्रॅक्टर उपलब्ध  आहे. गावात सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील सायकल रिक्षा (पायचाकी) 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध नाही. गावात बैल व इतर जनावरांनी ओढलेली गाडी उपलब्ध आहे. गावात समुद्र व नदीवरील बोट सेवा उपलब्ध नाही. राष्ट्रीय महामार्ग गावाला जोडलेला नाही.सर्वात जवळील राष्ट्रीय महामार्ग 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. राज्य महामार्ग (भारत)|राज्य महामार्ग गावाला जोडलेला नाही.सर्वात जवळील राज्य महामार्ग (भारत)|राज्य महामार्ग 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. जिल्यातील मुख्य रस्ता गावाला जोडलेला नाही.सर्वात जवळील जिल्यातील मुख्य रस्ता 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. जिल्ह्यातील दुय्यम रस्ता गावाला जोडलेला नाही.सर्वात जवळील जिल्ह्यातील दुय्यम रस्ता 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. सर्वात जवळील पक्का रस्ता 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे.
बाजार व पतव्यवस्था:
गावात एटीएम उपलब्ध नसून सर्वात जवळील एटीएम 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात व्यापारी बॅंक, सहकारी संस्था|सहकारी बॅंक उपलब्ध, शेतकी कर्ज संस्था नाही. सर्वात जवळील ही आस्थापने 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे.  गावात स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध आहे. गावात रेशन दुकान उपलब्ध नसून सर्वात जवळील रेशन दुकान 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे. गावात मंडया / कायमचे बाजार उपलब्ध नसून सर्वात जवळील मंडया / कायमचे बाजार 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात आठवड्याचा बाजार उपलब्ध नसून.सर्वात जवळील आठवड्याचा बाजार 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध आहे.
आरोग्य:
 गावात एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र), गावात अंगणवाडी (पोषण आहार केंद्र)  व  इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आहे. गावात 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आहे. गावात समाज भवन (दूरदर्शन|टीव्ही सह/शिवाय) उपलब्ध नसून सर्वात जवळील समाज भवन (दूरदर्शन|टीव्ही सह/शिवाय) 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात क्रीडांगण, खेळ / करमणूक केंद्र उपलब्ध नाही नसून ते  10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र, सार्वजनिक ग्रंथालय व सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील या सोयी 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात वृत्तपत्र पुरवठा उपलब्ध नसून.सर्वात जवळील वृत्तपत्र पुरवठा 10 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. गावात विधानसभा मतदारसंघ|विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील विधानसभा मतदारसंघ|विधानसभा मतदान केंद्र 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी  केंद्र उपलब्ध नाही.सर्वात जवळील जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी  केंद्र 5 किलोमीटरहून कमी अंतरावर आहे.
वीज :
18 तासांचा वीजपुरवठा उन्हाळ्यात (एप्रिल-सप्टेंबर) प्रतिदिवस घरगुती वापरासाठी,शेतीसाठी,व्यापारी वापरासाठी व सर्व प्रकारच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. 18 तासांचा वीजपुरवठा हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) प्रतिदिवस घरगुती वापरासाठी ,शेतीसाठी,व्यापारी वापरासाठी व सर्व प्रकारच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे.
 जमिनीचा वापर:
पाचगाव ह्या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):
* वन : 1000.65
* बिगरशेती वापरात असलेली जमीन: 34.18
* ओसाड व लागवडीला अयोग्य जमीन: 0
* कुरणे व इतर चराऊ जमीन: 2.19
* फुटकळ झाडीखालची जमीन: 0
* लागवडीयोग्य पडीक जमीन: 0
* कायमस्वरूपी पडीक जमीन: 0
* सद्यस्थितीतील पडीक जमीन: 26.43
* पिकांखालची जमीन: 223
* एकूण कोरडवाहू जमीन: 29
* एकूण बागायती जमीन: 194
सिंचन सुविधा :
 सिंचनाचे स्रोत खालीलप्रमाणे आहेत (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):
* कालवे: 0
* विहिरी / कूप नलिका: 29
* तलाव / तळी: 0
* ओढे: 0
* इतर: 0
सामुदायिक वनह्क्क : 
सन २०१४ ला वनहक्क कायदा (२००६) अंतर्गत  सामुदायिक वनहक्क या गावाने प्राप्त केला आहे. प्राप्त अभिलेखानुसार गौण वनौपज गोळाकरणे, साठवणूक व विपणनाचे अधिकार ग्रामसभेला मिळाले आहेत.
हा वनहक्क  बजाऊन या गावाने बांबू कापणी व विक्री करुन कोष निर्माण केला आहे. ह्या निधीचा विनियोग वन संवर्धन, शिक्षण व आरोग्य या कामांसाठी करण्याची ग्रामसभेची योजना आहे. दर वर्षी बांबू कापणी व विक्रीने हा कोष वाढतच राहाणार आहे.
सामुदायिक वनहक्काची नीट अंमलबजावणी करण्यासाठी वनखात्याप्रमाणेच "वन कार्य आयोजना" देखील बनविण्याची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आहे.

ग्रामसभे तर्फे राबविले जाणारे उपक्रम:
१..सामुहिक वन व्यवस्थापन
२. स्वयं सहाय्य गट व त्यांचे उपक्रम
३. वनोपज संकलन व विक्री

उत्पादन:
 
 संदर्भ == Census of India 2011 - http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
       
मराठी अक्षरे युनिकोड मधे असून ती नीट दिसत नसल्यास संगणकाच्या सेटींग मधे बदल करावा लागेल. हे करण्यात मदतीसाठी  ईथे  कळ दाबा.
Site of Jana Vigyan Kendra                                                                                                           जन विज्ञान केंद्राचे संकेत स्थळ