Let us come together to Save Environment   पर्यावरण विज्ञान
  Paryavaran Vigyan

Home

Forest Rights 

People's Biodiversity Register

People's Initiatives

Your Feedback

Info. Exchange Forum

About Us

Comments / Suggestions
Posted byDate of Posting
We are happy that our community claims for 193 villages of our Gadchiroli  distt are accepted till Oct 2010 and we got the RoR also! However,for the first two villages namely Mendha(Lekha) and Marda no  conditions are mentioned in RoR. But for other 10 villages some conditions are mentioned for which we have sent notices to proper authority.
Keshav Gurnule, Shankarpur Distt Gadchiroli(Maharashtra)
7/12/2010
वेध ही एन.जी.ऒ. पोटेगाव व चामोर्शी सर्कल( जि. गडचीरोली) मधे कार्य करीत असून मूख्य काम हे नैसर्गिक संसाधनावर हक्क, कामाचा अधिकार आणि स्वयंशासन यासाठी आहे. या भागातील ३५ गावासाठी सामूहिक वन हक्क दावे जिल्हा कमेटी कडे  एक वर्षा पूर्वी सादर केले . पण अनेक अडचणी येत असून अजून काहीच मिळालेले नाही. नितीन बारसिंगे,
 वेध,   गडचिरोली
मेंड्यातील टापू, त्यांचे अंदाजे क्षेत्रफळ, वनस्पतींचा अंदाजे आढळ, संरक्षित टापू ई.विजय एदलाबादकर३०/०१/१४
 मेंढ्यातील प्रजातींची यादी : गोंडी, मराठी व काही शास्त्रीय नावे
आशा  लाटकर, मेंढा१३/०२/१४
पाचगांव ग्रामसभेचे नियमविजय देठे, पाचगांव०३/०३/१४मराठी अक्षरे युनिकोड मधे असून ती नीट दिसत नसल्यास संगणकाच्या सेटींग मधे बदल करावा लागेल. हे करण्यात मदतीसाठी  ईथे  कळ दाबा.
Site of Jana Vigyan Kendra                                                                                                           जन विज्ञान केंद्राचे संकेत स्थळ